ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-วิริยะประกันภัย

2903 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-วิริยะประกันภัย

สาขาวิชาชีพแพทย์เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร (บาท)
คุ้มครองการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมคลีนิคส่วนตัว
1,000,000 บาทต่อครั้งและ
 
2,000,000 บาท
 
ลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2,000,000 บาทต่อครั้งและ
 
4,000,000 บาท
 
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ ทันตแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน

แพทย์ผิวหนัง อายุรกรรม รังสีแพทย์วินิจฉัย (ไม่ทำ Intervention)

10,957.5719,337.04

แพทย์เฉพาะทาง *จักษุแพทย์**

แพทย์หูคอจมูก รังสีแพทย์ แพทย์รังสีรักษา

แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ที่ทำ Intervention)

13,214.5023,957.30

แพทย์เฉพาะทาง สูตินารีแพทย์ วิสัญญีแพทย์

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง

ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ศัลยแพทย์

หรือแพทย์ผ่าตัด หมอกระดูก (Orthopaedic)

14,610.8527,394.14

 

   ดาวน์โหลด ใบสมัครขอเอาประกันภัยสำหรับแพทย์รายบุคคล


เงื่อนไขการประกันภัย :


-  แพทย์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอน 

 

         
-  รบกวนแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย เพื่อประกอบในการออกกรมธรรม์ประกันภัย 

    ( ตามกฏระเบียบข้อบังคับ ของ คปภ.)     

   
-  สำเนาใบอนุญาต แพทยสภา 


ข้อตกลงคุ้มครอง


   บริษัทจะชดใช้ :


    -  ค่าสินไหมทดแทนฯ ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในแต่ละกรมธรรม์


       สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือการเสียชีวิตของผู้ป่วย ที่มีสาเหตุหรือถูกกล่าวหา

       ว่าผู้เอาประกันภัยให้บริการทางวิชาชีพผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวัง 

       (เรียกว่า "การรักษาที่ไม่ได้คุณภาพวิชาชีพ")


    - เหตุการ์ที่เกิดขึ้น ต้องเป็นการเรียกร้องเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย


    - เหตุการ์ที่เกิดขึ้นภา่ยในอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย และขอบเขตอำนาจศาลไทย


ข้อยกเว้น


   บริษัท จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังนี้ :


   1. การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์


   2. การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีของศัลยกรรมตกแต่ง (plastic/esthetic Surgery) ยกเว้นแต่มี

       การวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะ การผ่าตัดเพื่อทำให้กลับเหมือนเดิม

      (reconstructive surgery) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด


   3. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด


   4. การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก


   5. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับ


      - การใช้ยาสลบ


      - ปฏิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ


      เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล


   6. การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา


   7. การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื่อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย


   8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อน กัมมันตภาพรังสี


   9. สงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย


   10. การขาย จัดกา หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ

         ตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า

         หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุรับรองหรือรับประกัน


   11. ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นใด การรับรอง หรือรับประกัน

  สนใจทำประกันภัยวิชาชีพแพทย์
  สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514
   

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้