ประกันภัยโรคสุดฮิต

2371 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยโรคสุดฮิต

ประกันภัย  โรคสุดฮิต  MSIG
ถึงเจ็บป่วย...รายได้ยังมี  ค่ารักษายังได้
  • เบี้ยเริ่มต้น หลักร้อย ทุกวัยราคาเดียว
  • แผนฮิตไม่เลิก รับค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วัน
  • แผนฮอตฮิต รับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ประกันภัย โรคสุดฮิต แผนฮิตไม่เลิก
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)50,00050,00050,000
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)ไม่คุ้มครอง500 (ต่อวัน)500 (ต่อวัน)
3. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้  (คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง,ระยะรอคอย 15 วัน)500 (ต่อวัน)500 (ต่อวัน)500 (ต่อวัน)
      โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)   
      โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)   
      โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน (Acute Appendicitis)   
      โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning), โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Gastroentertis-AGE)ไม่คุ้มครอง  
       โรค มือ เท้า ปากเปื่อย (Hand,Foot,and Mouth Disease)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง 
       โรคไข้สุกใส (Chicken pox)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง 
       โรคฉี่หนู (Leptospirosis)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง 
       โรคไทฟอยด์ หรือ โรคไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever/Enteric fever)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง 
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)299599699
 
ประกันภัย โรคสุดฮิต แผนฮอตฮิต
ความคุ้มครองขำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสัยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)30,00030,00050,00050,000

2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมการฆาตรกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน วันต่ออุบัติเหตุเหตุแต่ละครั้ง)

ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
3. ผลประโยชน์ข้อ 3.1-3.3 คุ้มครองเฉพาะโรคที่ระบุดังต่อไปนี้ (ระยะเวลารอคอย 15 วัน) โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)    
 โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)    
3.1 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง (จำกัดค่าห้อง สูงสุด 3,000 บาทต่อปี)30,00030,00050,00050,000
3.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (คุ้มครองสูงสุด 3ครั้งต่อปี)500 บาทต่อครั้ง/วัน1,000  บาทต่อครั้ง/วัน500 บาทต่อครั้ง/วัน1,000  บาทต่อครั้ง/วัน
3.3 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากากรเจ็บป่วยเฉพาะโรค (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)500  ต่อวันไม่คุ้มครอง500  ต่อวันไม่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยรายปี  (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)419449599629

เงื่อนไขรับประกันภัย

  1. สำหรับผู้มีสัญชาติไทย อายุ 11-70 ปี

  2. รับประกันภัย  ทุกชั้นอาชีพ

  3. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

  4. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ  จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

  5. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

  6. แผนฮิตไม่เลิก และแผนฮอตฮิต ซื้อได้1คน 1 ฉบับ

สนใจทำประกันภัยโรคสุดฮิต
ติดต่อ : แอสอินไลฟ์ กรุ๊ป
โทร : 095 952 6514
Line OA :@asinlife
ประกันภัย ง่ายครบ จบที่เรา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้