ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ยูนิเวอร์แซลพลัส

1525 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ยูนิเวอร์แซลพลัส

แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ยูนิเวอร์แซลพลัส
 ความคุ้มครองทั่วโลก
ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง400,000600,0001,000,0001,500,0002,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 365 วัน
  1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน)2,0003,5005,0006,0008,000
  1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)  ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU)(สูงสุดต่อวัน) 4,0007,00010,00012,00016,000
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุดต่อวันและไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน)8001,0001,3001,5002,000
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด40,00060,000100,000120,000150,000
4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป40,00060,00080,000100,000120,000

    - ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

    - ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

    - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

    - ค่ากายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด

    - ค่ายากลับบ้าน

 

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง  ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
    - ค่าใช้จ่ายสำหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็กคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง  ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
    - ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด  กรณีไม่มีการผ่าตัด4,0006,00010,00012,00015,000
    - ค่าบริการรถพยาบาล1,0001,0001,0001,0001,000
    - ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ4,0006,00010,00015,00020,000
    - ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก  และค่ากายภาพบำบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน30วัน)คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง  ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
   **ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้บริจาคอวัยวะ)40,00060,000100,000100,000100,000

5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

    การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานต์

50,000100,000150,000200,000300,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม     
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วันละ 1ครั้ง ไม่เกิน 30ครั้งต่อปี)1,0001,5002,0002,2002,500

 คุณสมบัติผู้ขอประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่15 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 15 วัน ถึง 12 ปีบริบูรณ์ แนบสำเนาประวัติสุขภาพเด็ก ที่ทางโรงพยาบาลออกใหม่ตอนแรกเกิด ที่มีข้อมูลประวัติการเกิด, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องถือสัญชาติไทย หรือพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยและตอบคำถามสุขภาพตามความจริงให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport ของผู้สมัคร
5. กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย 
6. เบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุที่ระบุในหน้าตารางเบี้ย
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

เงื่่อนไขการรับประกันภัย
1. บริษัทสามารถพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ต่อเนื่องไม่เกิน 99 ปี
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ได้รับความคุ้มครอง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับ
ประกันภัย เงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่ออายุได้ตามความจำเป็น 

3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้สามารถต่ออายุต่อเนื่องหากเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท 

4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นกรมธรรม์ปีต่อปีผลประโยชน์ความคุ้มครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป
5. กรุณาตรวจสอบเบี้ยปีต่ออายุในใบเตือนต่ออายุในปีถัดไป
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเบีย้ในปีต่ออายุโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
7. บริษัทฯจะให้ส่วนลดประวัติดี 5% สำหรับกรมธรรม์ต่ออายุ ที่ไม่มีการแจ้งเคลมในปีก่อนหน้า 

  โทร : 095 - 952 6514

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้