ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( สำหรับอาชีพเสี่ยงภัย )

Attribute:

Share

AIA - แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับอาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ( MA10% )

 อาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ขั้นอาชีพ 1
  ได้แก่ นายอำเภอ/  ปลัดอำเภอ/ รองปลัดอำเภอ /นอกเขตจังหวัดกรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
นายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาจังหวัด ฯลฯ 
ผลประโยชน์SUBMA 5 - 1SUBMA 10 - 1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ( ADD )500,0001,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,0001,000,000
ฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย50,000100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์250,000500,000
ค่ารักษาพยาบาล60,000100,000
เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 12,9004,900
อาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ขั้นอาชีพ 2
 กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ศุลการักษ์ ในเขตท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน / ยาม (ไม่พกพาอาวุธ) / อบต. / อบจ.ฯลฯ
ผลประโยชน์SUBMA 2 - 2SUBMA 3 - 2SUBMA 4 - 2SUBMA 5- 2SUBMA 10 - 2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ( ADD )200,000300,000400,000500,0001,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000300,000400,000500,0001,000,000
ฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย20,00030,00040,00050,000100,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000150,000200,000250,000500,000
ค่ารักษาพยาบาล30,00040,00050,00060,000100,000
เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 21,9002,4003,0003,6006,000
อาชีพเสี่ยงภัยพิเศษ ขั้นอาชีพ 3
สรรพสามิตรตรวจจับ/ศุลการักษ์ นอกเขตกรุงเทพฯ/เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์,ควบคุม,ปราบปราม/ผู้ฝึกสอนวิชานักโทษ/ยามพกอาวุธ(ประจำที่)
คนขับรถบันทุกเงิน,ผู้ติดตาม(พนักงานขับรถบันทุกเงิน) ยามพุกอาวุธ (ประจำรถ) ฯลฯ
 
ผลประโยชน์SUBMA 2 - 3SUBMA 3 - 3SUBMA 4 - 3SUBMA 5- 3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ( ADD )200,000300,000400,000500,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000300,000400,000500,000
ฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย20,00030,00040,00050,000
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000150,000200,000250,000
ค่ารักษาพยาบาล30,00040,00050,00060,000
เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 22,1002,6003,4004,100
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy