ประกันภัยตัวเรือ (Easy Breeze)

Attribute:

Share

 
ประกันภัยตัวเรือ (Easy  Breeze)
 

ความคุ้มครองแบ่งเป็น 4 หมวด

หมวด 1 : เรือ
คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการใช้เรือ หรืออยู่ ณ สถานที่จอดเรือ ขณะเคลื่อนย้ายไปอู่ซ่อมเรือ หรือระหว่างการหยุดใช้เรือ หรือขณะติดตั้งอุปกรณ์เรือ   หรือขณะทำการซ่อมแซมเครื่องยนต์รวมถึงการตรวจเช็คตามปกติทั่วไป  อันเกิดจากภัยทางทะเล หรือแม่น้ำ หรือทางน้ำอื่นๆ สำหรับการเดินเรือ รวมถึงอัคคีภัย  ฟ้าผ่า  ระเบิด  แผ่นดินไหว  ฟ้าผ่า  การโยนทรัพย์สินทิ้งทะเล  โจรสลัด  การขโมยเรือทั้งลำหรือเครื่องยนต์เรือ  การกระทำอันมีเจตนาร้าย  อากาศยานหรือวัตถุจากอากาศยานตกหล่นใส่เรือ  การชนหรือกระแทกกับท่าเทียบเรือ อุปกรณ์ท่าเทียบเรือ
หมวด 2 :
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย และการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บกู้ซากเรือ
หมวด 3 :
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองผู้ขับขี่เรือ ลูกเรือ และผู้โดยสาร ขณะขึ้นเรือ ขณะลงจากเรือ หรือขณะโดยสารในเรืออันเกิดจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
หมวด 4 : ทรัพย์ส่วนตัว
คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ สำหรับทรัพย์ส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย และครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
     
ข้อยกเว้น
1. เรือไม้ใช้เพื่อการพาณิชย์
2. เรือเหล็กที่มีอายุมากกว่า 30 ปี
3. เรือแข่ง  เรือแข่งฟอร์มูล่า  เรือใบแข่ง 
4. เจ็ตสกี  เรือเล็ก เว้นแต่ได้จัดทำประกันภัยพร้อมกับเรือแม่
5. เรือข้ามฟากใช้เพื่อการพาณิชย์
6. เรือประมงใช้เพื่อการพาณิชย์
7. เรือเปล่าให้เช่า  เว้นแต่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน และการจัดการของบริษัทให้บริการการเช่าเรือพร้อมผู้ขับขี่และลูกเรือที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 
 
   
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy