ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย (SME)

Attribute:

Share

การประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย
ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย (SME)

ความคุ้มครอง

-

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ สต๊อกสินค้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ สต๊อกสินค้า และเครื่องจักร

อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการการระเบิด ภัยจากควัน ภัยจากลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ

(ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากแผ่นดินไหวการจลาจลและการนัดหยุดงาน

-

ภัยโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย

-

ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรแล้วทำให้เกิดไฟไหม้

-

ความเสียหายต่อกระจกที่เป็นฝาผนัง และกระจกประตู หน้าต่าง ซึ่งแตกเนื่องจากอุบัติเหตุ

-เงินค่าชดเชยค่าเช่า การสูญเสียค่าเช่า ตลอดจนค่าเช่าสถานที่ทำธุรกิจใหม่เป็นการชั่วคราวแทนสถานที่เดิม ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
-ชดเชยการสุญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักไปในช่วงเวลาหนึ่ง
-เงินชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร หรือพนักงาน / ลูกจ้าง เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ภายในสถานที่ประกอบการธุรกิจจากภัยที่คุ้มครอง
-ค่าวิชาชีพหรือค่าธรรมเนียม สำหรับสถาปนิก วิศวกรที่ปรึกษา  ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อออกแบบ คำนวณ ประเมินราคา ฯลฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
-ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
-ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
-การสูญเสียเงินสด ที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ (เฉพาะเวลาทำการ) อันเนื่องมาจากการถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
-ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกภายในสถานที่ประกอบการ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย จากความประมาทเลินเล่อในการดูแลอาคารสถานที่หรือจากการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความรับผิดจากการเกิดอัคคีภัยหรือการระเบิดด้วย
-คุ้มครองความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลภายนอก ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่ประกอบการ (โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่)
  
หมายเหตุ:1. ตัวอาคาร จะต้องมีฝาผนังเป็นคอนกรีตหรือก่ออิฐถือปูน เท่านั้น
  2. ต้องไม่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า หรือ ห้างสรรพสินค้า หรือ อยู่ในบล็อกอันตราย
  3. ต้องไม่มีลักษณะเป็นบู้ธ หรือแผงลอย

กลุ่มที่ 1

คลินิก  โพลีคลินิก  ร้านขายรถจักรยานยนต์  ร้านตัดเสื้อ  ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์  ร้านทำรางน้ำ  ร้านสปา  ร้านตัดผม  ร้านเสริมสวย  ร้านนวดฝ่าเท้า  ร้านขายเครื่อง สำอาง  ร้านขาย / ซ่อมแว่นตา และนาฬิกา  ร้านซักรีด / ซักแห้ง  ร้านขายเครื่องครัว  ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  ร้านขายสุขภัณฑ์  โรงเรียนกวดวิชา  โรงเรียนสอนภาษา  /  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนสอนลีลาส  ร้านขายของเด็กเล่น  ร้านขายของใช้เด็กอ่อน   สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน สำนักงานทั่วไป  สำนักงานทนายความ  /  นักสืบ  ร้านทำนามบัตร / ทำบล็อกตรายาง  /  พิมพ์งานด่วน  หอพัก  อพาร์ทเมนท์   ร้านขายอะไหล่  (เหล็ก), พลาสติก,ยาง) ร้านขายสื่อทางการศึกษา  ร้านขายออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน ร้านขายหนังสือ ร้านหนังสือเช่า ร้านถ่ายเอกสาร / พิมพ์รายงาน  ร้านขายตู้เซฟ  ร้านขายอุปกรณ์กีฬา  ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา  ร้านขายเครื่องดนตรี  ร้านขาย / ให้เช่า VDO,VCD  ร้านถ่ายรูป / ล้างอัดภาพ ร้านกาแฟ  ร้านขายเสื้อผ้า  ร้าน PET SHOP  ร้านให้เช่าชุดเจ้าสาว  /  ชุดรับปริญญา   ร้านขายดอกไม้  ร้านขายผักผลไม้  ร้านขายข้าวสาร  โรงเรียนสอนอาชีพ  /  สอนตัดเสื้อผ้า  /  สอนเสริมสวย  ร้านขายของชำร่วย  /  ของที่ระลึก  ร้านขายเครื่องประดับ  /  GIFT SHOP  ร้านขายเครื่องทำน้ำร้อน / น้ำเย็น   ร้านขายอุปกรณ์ดับเพลิง  ร้านขายเหล็กเส้น  /  เหล็กแผ่น  ร้านขายพัดลมโรงงาน   ร้านทำ / ขายกรอบรูปและกระจกเงา 

กลุ่มที่ 2

ร้านขายเครื่องไฟฟ้า ร้านขายเครื่องเสียง ร้านขาย / ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านซ่อมแอร์ / ตู้เย็น  ร้านขาย / ติดตั้ง / ซ่อม แอร์รถยนต์  ร้านขายเครื่องนอน  ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (ไม่มีไม้,หวาย)  ร้านขายผ้าม่าน  /  วอลล์เปเปอร์ / มู่ลี่ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้านขายรองเท้า , เครื่องหนังสำเร็จรูป   ร้านสังขภัณฑ์  เกสต์เฮาส์  ร้านวีดีโอเกมส์  ร้านอินเตอร์เน็ต  ร้านขายเหล้า / เบียร์  / บุหรี่  ร้านขายยางรถยนต์ / ร้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ร้านซ่อมหม้อน้ำรถยนต์  ร้านหุ้มเบาะ,ทำเบาะรถยนต์,ร้านขายแบตเตอรี่,น้ำกลั่น  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ (ไม่มีพ่นสี)  ร้านขายรถจักรยานยนต์ (ไม่มีซ่อม)  ร้านรับชุบโลหะ,ชุบโครเมี่ยม   ร้านขายกล้องถ่ายรูป,ฟิล์ม  ร้านขายอาหารสัตว์  โรงพิมพ์ (ตึกแถว)   ร้านขายอาหาร  ภัตตาคาร  ร้านมินิมาร์ท  ร้านขายของชำ (โชว์ห่วย)  ห้องบันทึกเสียง  ห้อมซ้อมดนตรี  ร้านขายของไหว้เจ้า  ร้านเบเกอร์รี่  / ขนมไทย
กลุ่มที่ 3
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (มีไม้,หวาย) ร้านซ่อมรถยนต์ (เฉพาะเครื่องยนต์) ร้านขายสี ร้านขายหนัง ร้านประดับยนต์,เครื่องเสียงรถยนต์,ฟิล์ม / สัญญาณกันขโมย
อัตราค่าเบี้ยประกัน

กลุ่มที่

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 ไม่เกิน  3,000,000   เกิน  3,000,000
10.210%    0.198%
20.270%  0.258%
30.480%   0.460%

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy