ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ

Attribute:

Share

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
(MARINE CARGO INSURANCE POLICY)

ผู้เอาประกันภัย :

ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย หรือนายหน้าขายสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Inco Term

 

การสูญเสียหรือความเสียหาย
ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก

I CC

(A)

(B)

(C)

อัคคีภัย ภัยระเบิด

เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน

ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง

การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย

การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)

การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย สงคราม ภัยก่อการร้าย

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า

สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล

สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำเรือ

สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์
หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)

เปียกน้ำฝน

การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ

การปล้นโดยโจรสลัด

การลักขโมย

อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

เส้นทางที่คุ้มครอง :

เริ่มตั้งแต่ยกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จนกระทั่งยกลง ณ จุดหมายปลายทางที่ได้ระบุ หรือ ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า (Inco Terms) โดยคุ้มครองเป็นเที่ยวต่อเที่ยว

อาณาเขตคุ้มครอง :

จาก โรงงานผลิต หรือท่าเรือ ทั่วโลก ไป ท่าเรือ หรือโรงงานผลิตทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการนำเข้า หรือส่งออก


หรือซื้อมาขายไป ไม่ผ่านประเทศไทยก็ได้

เอกสารที่ใช้ทำประกัน :

1.

Invoice

2.

Bill of Lading หรือ Airway Bill

3.

Packing List

4.

Letter of Credit (ถ้ามีการเปิด L/C)

ใบคำขอเอาประกันภัย (Marine Application Form)

 

สินค้าที่ไม่รับประกัน :

 

สัตว์มีชีวิต,ทองคำแท่ง อัญมณี เพชร พลอย,วัตถุโบราณ,สินค้าที่นำพา หรือขับไปด้วยตนเอง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 095 950 6514 , 094 442 5592, Line id : Makeinsuranceeasy ,Email : asinlifes@yahoo.com

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy