ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ AIG แผนประหยัด (Economy Group)

Attribute:

ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่แผนประหยัด คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์

Share

คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 
ขยายความคุ้มครอง การขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย
อายุของผู้เอาประกันภัย 16 -65 ปี
ดาวน์โหลดข้อเสนอและใบสมัคร                    
ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย
( Group A ) ขั้นอาชีพ 1-3 (ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย)
ผลประโยชน์แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา  ( ADD)200,000300,000400,000500,0001,000,000
ทุพพลภาพถาวร (PD)200,000300,000400,000500,0001,000,000
การถูกหาตกรรมและลอบทำร้าย (MA)200,000300,000400,000500,0001,000,000
มอเตอร์ไซต์ (MC)100,000150,000200,000250,000500,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง (ME) วงเงิน บัตรสิทธิพิเศษ ( Cashless Card)20,00030,00040,00050,000100,000
เบี้ยประกันภัย / ปี ( Premium )6809511,2221,5623,055
 
( Group B ) ขั้นอาชีพ 1-3 (อาชีพที่เสี่ยงอันตรายในด้านการงาน วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขับรถ ช่าง พนักงานขาย พนักงานส่งของหรือเก็บเงิน)
ผลประโยชน์แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา  ( ADD)100,000200,000300,000400,000500,000
ทุพพลภาพถาวร (PD)100,000200,000300,000400,000500,000
การถูกหาตกรรมและลอบทำร้าย (MA)100,000200,000300,000400,000500,000
มอเตอร์ไซต์ (MC)50,000100,000150,000200,000250,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง (ME) วงเงิน บัตรสิทธิพิเศษ ( Cashless Card)10,00020,00030,00040,00050,000
เบี้ยประกันภัย / ปี ( Premium )6801,0181,4941,900
2,376
 
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 2.73% และอากร 0.4%
  ติดต่อตัวแทน : 095 - 952 6514
   ขอใบเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy