ประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา

Attribute:

Share

ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...

เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )

เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )

เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )

เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )

 
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เป็นแบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองสูง

เบี้ยประกันภัยต่ำ

เป็นแบบประกันที่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา

ให้ความคุ้มครองชั่วระยะเวลาตามที่กำหนด

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากัน เช่น 5/5,10/10,15/15 และ 20/20

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบ 10 ขึ้นไป

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy