ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร

Attribute:

Share

คุ้มครอง กรรมการและผู้บริหารสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการบริการจัดการ (Managerial Liability)โดยประมาท / ไม่เจตนา ไม่ว่าได้กระทำขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา
ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ (ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง)
1.กรรมการและผู้บริหาร
2.กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
3.กรรมการซึ่งเกษียณอายุ หรือลาออก
4.คู่สมรส / ทายาทของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองสำหรับกรรมการ / ผู้บริหาร
สำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจาก

 
1.ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ
2.ความรับผิดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล
3.ความผิดพลาดในการจ้างงาน
คุ้มครององค์ / บริษัท
1.ความเสียหายทางการเงิน / ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีซึ่งได้ทำการชดใช้ให้กรรมการ / ผู้บริหาร
2.ความผิดพลาดเกี่ยวกับการจ้างงาน
3.ความเสียหายอันเนื่องมาจากคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์

ข้อขยายความคุ้มครอง ( Extention)

1.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกรณีการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานรัฐ
2.วงเงินในการจัดหาประกันอิสระภาพ
3.ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกรณีฉุกเฉิน
4.ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาพลักษณ์ต่อสาธารณะชน

ต้องการข้อเสนอ คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบคำขอ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy