ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี

3577 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี

 
 
ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / ต่อคน
 - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.) / ต่อครั้ง
 - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ต่อครั้ง
1,000,000 บาท
10,000,000 บาท
1,500,000 บาท
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 - ความรับผิดส่วนแรก
 - รถยนต์สูญหายไฟไหม้
ตามจำนวนเงินเอาประันภัย
3000 บาท ต่อครั้ง
ตามจำนวนเงินเอาประันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 - อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 - ค่ารักษาพยาบาล
 - ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
200,000 บาท / ต่อคน
200,000 บาท / ต่อคน
200,000 บาท / ต่อคน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 095 952 6514 Line ID: Makeinsuranceeasy
 

Powered by MakeWebEasy.com