• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,812
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,364,924
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 ปีทวีค่า
จำนวนผู้เข้าชม 2647 คน
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 ปีทวีค่า (Maxi Wealth : 15TF)
 ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 อายุ 1 เดือน 1 วัน จนถึงอายุ 70 ปี
 จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อกรมธรรม์และสูงสุดขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
ความคุ้มครอง และผลประโยชน์
1.กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ จ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนใดจะมากกว่า ให้แก่ผู้รับประโยชน์
2.กรณีมีชีวิตอยู่
  บริษัทจะจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นงวดรายปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้
 

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่
(ตามวันที่ของวันเริ่มสัญญาประกันภัย)

เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
(ร้อยละของจำนวนเงินประกันภัย)

5-14

10

 
เงินครบกำหนดสัญญา
  • กรณีมีชีวิตอยู่ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 15 ตามวันที่ของวันเริ่มสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินครบกำหนด สัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย
 
 
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
- ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 ปีทวีค่า
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY