ประกันสุขภาพ เจนคอมพลีทเฮลท์ 80/80

หมวดหมู่ : ประกันชีวิต

รายละเอียดสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

   1. อายุรับประกันภัยตั้ง 1 เดือน ถึง อายุ 70 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
   2. อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 5 ปี สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1
 

แผนประกันชีวิต และสุขภาพคุ้มครองในหนึ่งเดียว รับแรกเข้าถึงอายุ 70 ปี

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

แผนประกันภัย

แผน เจน 1

แผน เจน 2

1. คุ้มครองตลอดชีวิต 100%  (ถึงอายุ 80 ปี) 200,000 500,000
2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ (ADD) 200,000 500,000
3. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน ( HS) 2,000 5,000
4. คุ้มครองค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้าพักรักษาในฐานะผู้ป่วยใน (HB) 2,000 5,000
5. คุ้มครองโรคร้ายแรง เมื่อตรวจพบในระยะเวาที่เอาประกันภัย (CI) 200,000 500,000
 
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com