ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+

รายละเอียดสินค้า

 
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+
 
ความคุ้มครอง รถเก๋ง 110 รถปิคอัพ 320
คุ้มครองชีวิตร่างกาย TPBI ไม่เกิน   1,000,000 บาท / คน ไม่เกิน   500,000 บาท / คน
  ไม่เกิน  10,000,000 บาท / ครั้ง ไม่เกิน   10,000,000 บาท / ครั้ง
คุ้มครองทรัพย์สิน ไม่เกิน   1,000,000 บาท / ครั้ง ไม่เกิน   1,000,000 บาท / ครั้ง
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง ๆ ละ   100,000  บาท 3 ที่นั่ง ๆ ละ   50,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 4 ที่นั่ง ๆ ละ    50,000 บาท 3 ที่นั่ง ๆ ละ   50,000 บาท
คุ้มครองประกันตัวคดีอาญา   100,000 บาท / ครั้ง   100,000 บาท / ครั้ง
 

เบี้ยประกันภัย 2+

รถเก๋ง 110

รถปิคอัพ 320

ทุนประกันภัย (รถชนรถ +ไฟไหม้ + รถหาย) 100,000 200,000 300,000 100,000 200,000 300,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (ไม่รวมพ.ร.บ.) 8,054.96 9,055.41 10,055.86 9,633.21 11,900.54 13,500.19
 
เบี้ยประกันภัย 3+ รถเก๋ง 110 รถปิคอัพ 320
ทุนประกันภัย (เฉพาะกรณี รถชนรถ ) 100,000 200,000 300,000 100,000 200,000 300,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (ไม่รวมพ.ร.บ.) 6,800.92 7,500.70 8,200.48 7,100.52 8,100.97 8,799.68
 
เบี้ยประกันเฉพาะ พรบ - รถเก๋งส่วนบุคคล (110)  645.21 บาท
  - รถปิคอัพ (320)  967.28 บาท
 
รถยนต์ที่เข้าร่วม ...
- รถเก๋งส่วนบุคคล (110) ที่มีอายุรถ ไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีที่จดทะเบียนเป็นปีแรก)
- รถเก๋งปิคอัพ (320) ที่มีอายุรถ ไม่เกิน 10 ปี (นับจากปีที่จดทะเบียนเป็นปีแรก)
  • ยกเว้น รถนำเข้า รถสปอร์ต รถที่มีผู้แทนจำหน่ายได้เลิกให้บริการแล้ว  รถที่มีราคาขายต่ำกว่า 100,000 บาท
 

 

 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com