ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ

หมวดหมู่ : ประกันชีวิต

รายละเอียดสินค้า

ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...
เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )
เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )
เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )
เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )
 
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
  ระยะเวลาเอาประกันภัยครบอายุ 90 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
  รับประกันภัย:อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี
  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 
 ตวามคุ้มครอง
 กรณีเสียชีวิต ในระหว่างกรมธรรม์มีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
 กรณีมีชีวิตอยู่ หากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  กรมธรรม์ประกันภัยแบบ ACE Life Protector 90/20
  กรมธรรม์ประกันภัยแบบ ACE Supreme Life Protector
  กรมธรรม์ประกันภัยแบบ 24 ทีเอ็กซ์
  กรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปั นผล)
 
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com