ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน

Share

Share

 
 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และ


คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 

ระดับอนุบาล

ระดับประถมต้น ประถมปลาย

ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย
ระดับโรงเรียนพานิชย์ เทคนิค
ระดับมหาวิทยาลัย

 ข้อมูลประกอบการขอข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

 
 
Powered by MakeWebEasy.com