ประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา

หมวดหมู่ : ประกันชีวิต

รายละเอียดสินค้า

ประกันชีวิตคือ : เงินสดจำนวนหนึ่งที่ได้เตรียมไว้เพื่อมอบให้กับใครคนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
เหตุผลที่คนเราต้องทำประกันชีวิต...
เพราะเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเกินไป ( Live Too Long )
เพราะเราอาจจะชีวิตเร็วเกินไป ( Die Too Soon )
เพราะเราอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตในอนาคต ( Large Future Expenses )
เพราะเราอาจจะกลายเป็นคนทุพพลภาพ ( Disability as a result of accident or sickness )
 
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
เป็นแบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองสูง
เบี้ยประกันภัยต่ำ
เป็นแบบประกันที่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา
ให้ความคุ้มครองชั่วระยะเวลาตามที่กำหนด
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย / ระยะเวลาคุ้มครองเท่ากัน เช่น 5/5,10/10,15/15 และ 20/20
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบ 10 ขึ้นไป
 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com