ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life Perfect )

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดประกัน Ace Life PA Perfect

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life PA Perfect  )
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพที่ 1,3
รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 75 ปี *)
Chubb Life Care
มอบบัตรเอกสิทธิพิเศษใช้สำหรับเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
บริการให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด (+6626128920)
ให้บริการด้วยโรงพยาบาลชั้นนำคู่สัญญามากกว่า 190 แห่ง ทั่วประเทศ
  
สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับทุกกรมรรม์ (PAS)
รับความคุ้มครองชีวิต และค่ารักพยาบาลจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เฉพาะ ADD,TPD (กรณีต่ออายุกรมธรรม์
รับส่วนลด 3 % กรณีซื้อแบบครอบครัว
 
 ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1
ผลประโยชน์ และความคุ้มครองแผน
PAS 1-1
แผน
PAS 2-1
แผน
PAS 3-1
แผน
PAS 4-1
แผน
PAS 5-1
แผน
PAS 6-1
แผน
PAS 7-1
แผน
PAS 8-1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)275,000350,000550,000750,0001,000,0002,000,0003,000,0005,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)275,000350,000550,000750,0001,000,0002,000,0003,000,0005,000,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA)275,000350,000550,000750,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC)275,000350,000500,000500,000500,0001,000,0001,000,0001,000,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์--5007501,0002,0003,0005,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง35,00045,00060,00080,000110,000125,000150,000200,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี)1,4001,8002,6003,6004,8007,70010,50016,500
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี)2,0002,6003,8005,2006,40011,200--
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี)2,9003,7005,4007,5009,20014,500--

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 2
ผลประโยชน์ และความคุ้มครองแผน
PAS1-2
แผน
PAS 2-2
แผน
PAS 3-2
แผน
PAS 4-2
แผน
PAS 5-2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)275,000350,000550,000750,0001,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)275,000350,000550,000750,0001,000,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA)275,000350,000550,000750,0001,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC)275,000350,000500,000500,000500,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์--5007501,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง25,00032,00045,00055,00060,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี)1,4001,8002,6003,6004,400
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี)17002,2003,2004,4005,400
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี)2,5003,2004,6006,4007,500

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 3
ผลประโยชน์ และความคุ้มครองแผน
PAS1-3
แผน
PAS 2-3
แผน
PAS 3-3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD)275,000350,000550,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)275,000350,000550,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA)137,500175,000275,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC)137,500175,000275,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์---
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง12,00015,00020,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี)1,4701,8002,600
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี)---
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี)---
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 095 952 6514 , Line ID : Makeinsuranceeasy , Email : asinlifes@yahoo.com

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com