ประกันเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ( Travel Guard Overseas Student )

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

รายละเอียดความคุ้มครอง พร้อมใบสมัคร

ประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ 
คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ. 
อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี
สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

 จุดเด่นของแผนประกัน
เลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Platinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan
ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย
 
 บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
การให้บริการทั่วไป
ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346


  ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันเดินทาง  

  ความคุ้มครองและผลประโยชน์.

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
Platinum PlanPremier PlanBasic Plan
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย5,000,0002,000,0001,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน300,000250,000150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย300,000250,000150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ3,000,0002,000,0001,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา5,000,0004,000,0003,000,000

6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

  • ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง
  • จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด

80,000 


500 
8,000 
40,000 


500 
4,000
20,000 


500 
2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ5,000,0004,000,0002,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม1,500,0001,000,000750,000
 
ระยะเวลาประกันภัยเบี้ยประกันภัย (บาท)
Platinum 
Plan
Premier 
Plan
Basic 
Plan
ไม่เกิน 6 เดือน20,23110,1437,351
ไม่เกิน 12 เดือน40,45920,84214,702

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว
 

แผนประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา

 

Powered by MakeWebEasy.com