ประกันภัยธุรกิจติดไทม์ไลน์ (COVID-19)

2139 Views  | 

ประกันภัยธุรกิจติดไทม์ไลน์ (COVID-19)

แผนประกันภัยธุรกิจติดไทม์ไลน์ (COVID-19)
ความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2

ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับสถานประกอบการที่ถูกแสดงในไทม์ไลน์ **(Timeline) ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา เนื่องจากเข้ามาใช้บริการ

หรือปฏิบัติงาน หรือเข้ามาติดต่อกับสถานประกอบการ มีผลให้สถานประกอบการปิดทำการชั่วคราวอย่างน้อย 1 วัน

โดยให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย ดังนี้


1.ค่าใช้จ่ายสำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อของสถานที่ประกอบการ

2.ค่าใช้จ่ายการประกาศข้อเทศจริง/การประชาสัมพันธ์/การแถลงข่าวที่เกิดผลกระทบจากผู้ป่วย

   เพื่อสนับสุนด้านภาพลักษณ์ หรือการตลาด


10,000 บาท / ครั้ง

สูงสุด 50,000 บาท /ปี

25,000 บาท / ครั้ง

สูงสุด 50,000 บาท /ปี

เบี้ยประกันภัย/สถานที่หนึ่งแห่ง/สาขา (รวมอากรสแตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)555.-999.-

ไทม์ไลน์**หมายถึง แผนผังประวัติการเดินทางของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัศโคโรน่า 2019(COVID)ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสอบสวนโรค โดยเจ้าหน้าที่รัฐเเละ/หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามพระราช

บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือศูนย์บริหารสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(ศคบ.)กระทรวงมหาดไทย

เงื่อนไขการรับประกันภัย


1.คุณสมบัติของสถานประกอบ มีดังนี้


     1.1)สถานประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย


     1.2)ยกเว้นสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอสงวนสิทธิในการไม่รับประกัน


     1.3)ผู้เอาประกันจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เเละเมื่อผู้เอาประกันผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทเเล้ว


           จะต้องชำระเบี้ยประกันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง ก่อนการออกกรมธรรม์


2.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี


3.สงวนสิทธิ์ในการซื้อของสถานประกอบการรายย่อย/ร้านค้ารายย่อยของทุกร้านในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า1แห่ง ไม่เกิน1000 กรมธรรม์


  ในทุกช่องทางของบริษัท


4.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

ข้อยกเว้น


1.ความเสียหายต่อเนื่อง หรือการสูญเสียตลาด หรือค่าขาดประโหยชน์ หรือความเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน


2.ความเสียหาย หรือค่าใช่จ่ายใดๆ ซึ่งเกิดจากสถานประกอบการที่เอาประกันใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับโรค หรือสถานที่สำหรับกระบวนการของการกักกันโรค
 

   หรือ Aiternative State Quarantine(ASQ)หรือสถานที่เเบบอื่น ๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน


*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

สำหรับผู้ประกอบการ(ไมโครอินชัวรันส์)

*รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy