แผนประกันภัยไทยไพบูลย์ - ประกันภัยโควิด19 + ประกันภัยโรคมะเร็ง

8172 Views  | 

แผนประกันภัยไทยไพบูลย์ - ประกันภัยโควิด19 + ประกันภัยโรคมะเร็ง

กรมธรรม์ประกันภัยมะเร็ง และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  
  
ความคุ้มครองแผน 1-919.-แผน 2-1,679.-
1. เจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากการติดเชื้อไวรัสโรโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))500,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))100,000100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)429.-699.-
3.โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)50,000100,000
เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม)490.-980.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. อายุตั้งแต่ 20-60 ปี บริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่มีประวัติการ เจ็บป่วยใดๆ ที่ร้ายแรงเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  3. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครอง COVID-19
  4. มีระยะเวลารอคอย 90 วัน สำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็งย
  5.ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อแผนประกันภัย COVID-19 + ประกันภัยโรคมะเร็ง / ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้ 1 แผน

  6. ไม่มีอาชีพที่เสี่ยงกับสารกัมมันตรังสี หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉาย หรือโรงงานปิโตรเลียมและงานที่ เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน

      รวมถึงฝุ่นแร่ ใยหิน

ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ณ วันและเวลาที่ชำระเงิน และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy