ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

1600 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ประกันประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (ทุกกรณี) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วนคือ
 
  1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลและการประกันผู้ขับขี่ 
 
ความคุ้มครอง
รหัสรถ 110รหัสรถ 320
รถ ECO CARรถ Compact และ รถ Mid Sizeรถ SUV / กระบะ 4 ประตูรถกระบะ 4 ประตู
1. ความครับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย (บาท / คน)1,000,0001,000,0001,000,000300,000

    ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย (บาท / คน)

    (รวมผู้โดยสาร ในรถประกันภัย (บาท/ครั้ง)

10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
   ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท / ครั้ง)1,000,0002,500,0002,500,000600,000
2. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
    ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
    รถยนต์สูญหายไฟไหม้ตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
   อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท / คน)100,000100,000100,00050,000
   ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน)100,000100,000100,00050,000
   การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท /คน)200,000200,000200,000200,000
สนใจทำประกันรถยนต์
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy