ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Chubb Series

12468 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Chubb Series

 แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Chubb PA Series  
     - รับประกันภัยช่วงอายุ 15 - 70 ปี และ ต่ออายุได้ถึง 75 ปีบริบูรณ์
     - บุตรของผู้เอาประกันภัยหลักรับประกัน ตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ ถึง อายุ 23 ปี บริบูรณ์
     - ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
     - เลือกความคุ้มครอง แบบ อบ.1 หรือ แบบ อบ.2 ก็ได้
               - ผู้เอาประกันภัยหลัก
               - ผู้เอาประกันภัยหลัก + คู่สมรส
               - ผู้เอาประกันภัยหลัก + บุตร ไม่เกิน 3 คน
               - ผู้เอาประกันภัยหลัก + คู่สมรส + บุตร ไม่เกิน 3 คน
    ความคุ้มครอง
              - การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
                    - อุบัติเหตุทั่วไป
                    - การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกรอบทำร้าย
                    - อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยนายนต์
                    - การก่อการร้าย
                    - เพิ่มทุนอุบัติเหตุในวันหยุดราชการ (รวมเสาร์ - อาทิตย์)
              - ค่าปลงศพ (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
                    - ค่าชดเชยรายได้ครอบครัว กรณีสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (12 เดือน)
                    - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมมอเตอร์ไซต์)
                    - การชดเชยรายได้ กรณีนอน รพ. (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
                    - การชดเชยรายด้เพิ่มเติมกรณ๊นอน รพ. ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป
                    - การชดเชยรายได้ กรณีนอน รพ. ห้อง ICU/CCU (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
                    - ค่าปลงศพ (เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย)
                    - การชดเชยทุนการศึกษาให้กับบุตร กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ **(เลือกซื้อ)

  ติดต่อเรา : 095 952 6514

  

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy