ประกันอุบัติเหตุราคาประหยัดแผน CHUBB PA Eco Package

4412 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุราคาประหยัดแผน CHUBB PA Eco Package

          แผนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพราคาประหยัด  Chubb PA Eco Package  
        ศูนย์ข้อมูลรับอุบัติเหตุรับแจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนน 24 ชั่วโมง 
ความคุ้มครอง Chubb PA Eco Packageแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจาก

  1.1 อุบัติเหตุทั่วไป หรือ

100,000300,000500,0001,000,000700,0001,000,000
  1.2 จำกัดความรับผิด (การถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย) หรือ100,000300,000500,0001,000,000700,0001,000,000
  1.3 การขยายความคุ้มครอง (การขับขี่หรือโดยสารรถจัรยานยนต์ )50,000150,000250,000500,000350,000500,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักาาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (การขับขี่หรือโดยสารรถจัรยานยนต์ )----70,000100,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (อบ.2)190.-490.-790.-1,490.-2,890.-3,490.-


    เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
1.มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และมีใบอนุญาตทำงานตามกฏหมาย
2.อายุการรับประกันภัยระหว่าง 15 - 70 ปี (ต่ออายุไม่เกิน70ปี)
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือไม่เป็นโรคร้ายแรง
4.

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยขั้นอาชีพ 1- 3 ยกเว้นอาชีพอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ อาชีพทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร กรมธรรม์ไม่คุ้มครองในขณะที่

 

ปฏิบัติหน้าที่ในสงคราม หรือปราบปราม

5.ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นทายาทโดยธรรม หรือทายาทร่วมสายโลหิตเดียวกันเท่านั้น
6.จำกัดวงเงินต่อคนไม่เกิน 3,000,000 บาท หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 300,000 บาท (รวมทุกแผนอุบัติเหตุของบริษัทฯ)
7.มีบัตร PA Care Card ให้ เฉพาะแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
8.บริษัทฯสงวนสิทธิืในการรับประกันภัยหากตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไการรับประกันภัย 
 
     ดาวน์โหลดใบคำขอ+รายละเอียด Chubb PA Eco Package
     โทรสอบถามข้อมุลเพิ่มเติม
   

Powered by MakeWebEasy.com