ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ ( 3 )

2392 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ ( 3 )

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ 3+
(Aioi Bangkpk insurance)
เพิ่มความคุ้มครองพิเศษจากภัยน้ำท่วม

ความคุ้มครองวงเงินความคุ้มครอง
2+ ABI SAFEGUARD - FLOOD
วงเงินความคุ้มครอง
2+ ABI SAFEGUARD PLUS + FLOOD
รถเก๋งรถปิคอัพรถเก๋งรถปิคอัพ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
    หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร
ไม่เกิน/คน500,000500,000500,000500,000
 ไม่เกิน/ครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน/ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ต่อครั้ง100,000100,000200,000200,000
    ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000100,000200,000200,000
3. น้ำท่วม 100,000100,000200,000200,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล     
    1.1 ผู้ขับขี่ 1 คนต่อคน100,000100,0001000,000100,000
    1.2 ผู้โดยสาร/คนต่อคน100,000
(4 คน)
100,000
(2 คน)
100,000
(4 คน)
100,000
(2 คน)
2. ค่ารักษาพยาบาล ของผู้ขับขี่
    และผู้โดยสาร/คน
ต่อคน100,000
(5 คน)
100,000
(3 คน)
50,000
(5 คน)
50,000
(3 คน)
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้ง200,000200,000200,000200,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร ไม่รวมพรบ.)***
หมายเหตุ *** เบี้ยประกันภัย
-พรบ.รถเก๋ง 645.21 บาท
-พรบ.รถปิคอัพ 967.28 บาท
 8,7008,7009,9009,900

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่าอายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 15 ปี
 
2. รถกระบะ บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 12 ปี
 
3. รถไม่ติดอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น ตู้เย็น ไฮโดรริก หรือติดเครน
 
4. ไม่มีส่วนลดหมู่หรือส่วนลดประวัติดีต่อเนื่อง
 
5. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ, รถเช่า, และรถนำเข้า
 
6. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุจากกการชนกับพาหนะทางบกและสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
 
7. เอกสารนี้เป็นเอกสารแนะนำการประกันภัย มิใช่สัญญาประกันภัย ข้อกำหนดหรือเงื่อนไชของสัญญาประกันภัยจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy