ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family

2869 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family

ประกันภัยครอบครัวสุขใจ KPI PA Happy Family มอบความคุ้มครองแด่คนที่คุณรัก โดยรับความคุ้มครองเพิ่มสำหรับบุตร ฟรี 2 คน
 


เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท*


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 800,000 บาท


ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงถึง 80,000 บาท


คุ้มครอง 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ


ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย**
 
  ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ PA KPI Happy Family
 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 • กรณีอุบัติเหตุทั่วไป200,000400,000600,000800,000
 • กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย100,000200,000300,000400,000
 • กรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000200,000300,000400,000

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ

(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

  • กรณีอุบัติเหตุทั่วไป400,000800,0001,200,0001,600,000
  • กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย200,000400,000600,000800,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • กรณีอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย20,00040,00060,00080,000
  • กรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์10,00020,00030,00040,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ค่าปลงศพ)

(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

10,00010,00010,00010,000
 

ผู้เอาประกันภัย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

ผู้เอาประกันภัยหลัก1,2001,9802,7503,520
ผู้เอาประกันภัยหลัก + คู่สมรส + บุตร 2 คน (ฟรี)2,4003,9605,5007,040
ผู้เอาประกันภัยหลัก + บิดาและหรือมารดา + บุตร 2 คน (ฟรี)2,4003,9605,5007,040
ผู้เอาประกันภัยหลัก + คู่สมรส + บิดาและหรือมารดา + บุตร 2 คน (ฟรี)3,6005,9408,25010,560
 
หมายเหตุ


ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Happy Family ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น


 ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

 ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง /มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง 
   
   พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือ
   
   สำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน / นักการเมือง / นักข่าว สื่อสาร
   
   มวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

 ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง 
  
  หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น


 ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ควรศึกษา 

 
 อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 

คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย

**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
 

ติดต่อตัวแทน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy