ประกันภัยมะเร็ง Sompo Cancer Care

3642 Views  | 

ประกันภัยมะเร็ง Sompo Cancer Care

 
ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ครั้งแรก 
ไม่ว่า ชนิดใด หรือ ระยะใด
จ่ายค่าทดแทน ทันที
ตามทุนประกันภัย ที่เลือกไว้
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
และความคุ้มครองอื่น ๆ

ซึ่งมีที่ Sompo เท่านั้น

.......................................................................................................................................................
การฉายรังษีการผ่าตัดการทำเคมีบำบัด
.......................................................................................................................................................
 
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Sompo Cancer Care
ข้อตกลงความคุ้มครอง / เอกสารแนบท้ายจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
การประกันภัยโรคมะเร็ง (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง)100,000200,000500,000
มะเร็งผิวหนัง10,00020,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการทำเคมีบำบัด และรังษีรักษา และการผ่าตัด100,000100,000300,000
ความคุ้มครองกรณีตรวจวินิจฉัยซ้ำ (Second Opinion)0010,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งต่อครั้ง (สูงสุด 10 ครั้ง)00500
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy