ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Chubb Home Shield

11097 Views  | 

ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Chubb Home Shield

 

ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Chubb Home Shield Lite
ต้องการทราบทุนประกันภัยบ้านอยู่อาศัย
ขนาดพื้นที่ใช้สอย(กว้างxยาวxจำนวนชั้น)
  

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลักประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
1.1ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)เต็มทุนประกันภัย
1.2กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ )ทุกภัยรวมกัน20,000
1.3ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม - ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ภัยละเต็มทุนประกันภัย
1.4ค่าเช่าที่พักชั่วคราวจากภัยที่ระบุในข้อ 1.1 (ตามเงื่อนไชกรมธรรม์)สูงสุด 100,000
1.5 คุ้มครองศิลปะวัตถุ จากภัยข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 และภัยโจรกรรม (ถ้ามีขยายไว้ )2,500/ชิ้น สุงสุด 20,000
1.6ความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวรกับตัวบ้าน50,000
ขยายความครองพิเศษ
-ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์50,000
-ค่าใช้จ่ายต่างๆของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง50,000
-ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง50,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร) ตามลักษณะโครงสร้างบ้าน

บ้านคอนกรีต

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้

ทุนประกันภัย 500,000 บาท   700.- 1,150.-
ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท    1,250.- 2,150.-
ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม - สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้เมื่อซื้อแผนความคุ้มครองหลัก

  - ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟไฟ้า

  - ประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

      - ค่าซ่อมแซมบ้าน

      - ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคล

 -  ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย

 - เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากภัยภัยที่คุ้มครอง

 - ความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม

     ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Chubb Home Shield Lite

     ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Chubb Home Shield Plus

  ขอข้อเสนอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Chubb Home Shield

 

ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์

ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้