ประกันรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน

1637 Views  | 

ประกันรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน

รุ่นรถการจัดซ่อมอายุรถทุนประกันเบี้ยรวมภาษีอากร
Isuzu D - Maxอู่ห้าง2 - 5 ปี250,000 - 450,00016,000
460,000 - 800,00017,000
อู่ประกัน2 - 10 ปี150,000 - 450,00013,500
460,000 - 800,00014,500
รุ่นรถการจัดซ่อมอายุรถทุนประกันเบี้ยรวมภาษี

Toyota Revo / Nissan Navara
Mitsubishi Triton
อู่ห้าง2 - 5 ปี250,000 - 450,00017,500
460,000 - 800,00018,500
อู่ประกัน2 - 10 ปี150,000 - 500,00014,500
510,000 - 800,00015,000
รุ่นรถการจัดซ่อมอายุรถทุนประกันเบี้ยรวมภาษีอากร

Ford Ranger / Mazda BT - 50
Cherolet Colorado
***งดรับประกันภัย Ford Ranger Rapter***
อู่ห้าง2 - 5 ปี250,000 - 450,00021,000
460,000 - 800,00024,000
อู่ประกัน2 - 10 ปี150,000 - 450,00014,000
460,000 - 800,00015,500
 
 
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 
รหัส 110รหัส 320
จัดซ่อมอู่ห้างจัดซ่อมอู่ในเครือจัดซ่อมอู่ห้างจัดซ่อมอู่ในเครือ
ความเสียหายต่อชีวิต ต่อคน
ร่างกายหรืออนามัย ต่อครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง
1,000,000
10,000,000
2,500,000
1,000,000
10,000,000
2,500,00
500,000
10,000,000
1,000,000
ความรับผิดชอบต่อรถประกันภัย
  
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
กรณีรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุนประกันตามทุนประกัน
ความคุ้มครองเเนบท้าย  
อุบัติส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่
100,000 (1+6)
100,000 (1+6)
200,000
100,000 (1+2)
100,000 (1+2)
200,000
50,000 (1+2)
50,000 (1+2)
20,000
 
 
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Powered by MakeWebEasy.com