ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ SUV/MPV

8415 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ SUV/MPV

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี 

ความคุ้มครอง

วงเงินจำกัดความรับผิด (ซ่อมอู่)

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
   1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน500,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
    2.1 ความเสียหายต่อตัวรถไม่เกินทุนประกันภัย
    2.2 รถยนต์สูญหายไฟไหม้ไม่เกินทุนประกันภัย
3. เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม 
   3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)   100,000 บาท ( 7 คน)
   3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)     100,000 บาท ( 7 คน)
   3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)     300,000 บาท 
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

    4.1 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

          บนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง (Roadside Service )

ซิลเวอร์
ยี่ห้อ / รุ่นรถที่รับประกันภัยทุนประกันภัย (80%ของราคาตลาด)เบี้ยประกันภัยกรุงเทพฯเบี้ยประกันภัยต่างจังหวัด
Fort Everest / Escape

Honda CRV,HRV,Freed

Isuzu MU-7 , MU-X

Mitsubizhi Pajaro Sport

Toyota Fortuner , Corolla Cross

MG GS
300,000 - 1,000,000 16,500.- 13,800.-
    รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  SUV/MPV
    สนใจทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV/MPV
    รายละเอียดการผ่อน 0%

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy