ประกันภัยรถยนต์

5823 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์

 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือความรับผิดตามกฏหมายจากการใช้รถ
ตารางสรุปความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจประเภทต่างๆ)
 
ประเภทประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความรับผิดตัวรถคันเอาประกันภัยภัยพิเศษ (ภัยเพิ่ม)
ทรัพย์สินบุคคลสูญหายไฟไหม้การชนอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาลการประกันตัวผู้ขับขี่
ประเภท 1
ประเภท 2 
ประเภท 3   
ประเภท 2+
ประเภท 3+  
 
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ( Motor Joy)
วามคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000
ความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง1,000,000
ประกันอุบัตเหตุส่วนบุคคล ต่อคน *100,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อคน *50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีอาญา200,000
 
ประเภทรถยนต์เบี้ยประกันภัย
ลักษณะการจดทะเบียน
บุคคลนิติบุคคล
รถเก๋งส่วนบุคคล2,0002,250
รถกระบะบันทุก2,5503,250
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 15 ที่นั่ง2,8503,550

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 + ( Motor Joy 3 +)
วามคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบกโดยแจ้งคู่กรณีได้100,000
ความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000
ความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง1,000,000
ประกันอุบัตเหตุส่วนบุคคล ต่อคน *100,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อคน *50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีอาญา200,000
 
ประเภทรถยนต์เบี้ยประกันภัย
รถเก๋งส่วนบุคคล6,200
รถเก๋งยุโรปส่วนบุคคล7,000
รถกระบะบันทุก6,200
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 15 ที่นั่ง6,200
 
 
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 + ( Motor Joy 2 +)
 
วามคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการถูกโจรกรรม ไฟไหม้การชนกับยานพาหนะทางบก โดยแจ้งคู่กรณีได้100,000
ความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก ต่อคน 500,000
ความรับผิดต่อชีวติ ร่างกาย ของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง1,000,000
ประกันอุบัตเหตุส่วนบุคคล ต่อคน *100,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อคน *50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีอาญา200,000
 
ประเภทรถยนต์เบี้ยประกันภัย
รถเก๋งส่วนบุคคล7,200
รถกระบะบันทุก7,200
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 15 ที่นั่ง7,600
 
 หมายเหตุ : รับรถอายุไม่เกิน 15 ปี
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy