ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

14001 Views  | 

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

 ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Top Up) โทร : 095 952 6514
 Line ID : Makeinsuranceeasy
 
 
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ ( ฺBKI - Motor Top Up)
 
  เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 ​ คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถยนต์
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ
 
​ พิเศษ ! เงินปลอบขวัญเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 
   ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย
 
 ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2แผน 3
 ​ เงินชดเชยรายได้กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุด 7 คน )2500--
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ
    กรณีเป็นฝ่ายถู
250030003000
    กรณีเป้นฝ่ายผิด / ประมาทร่วม / พิสูจน์ไม่ได้--1000
 ​ การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์100002000020000
 ​ เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุกรุณีเป้นฝ่ายถูก 30002000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
190019002400
 
  ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (มิตรแท้เพิ่มค่า)   โทร : 095 952 6514
 Line ID : Makeinsuranceeasy
 
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
 1.สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ใช้เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 2.อายุรถไม่เกิน 10 ปี (นับจากปีจดทะเบียน)
 3.ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ
 4.รถยนต์ 1 คัน สามารถซื้อได้เพียง 1 กรมะรรม์เท่านั้น
 5.รถยนต์ 1 คัน สามารถซื้อรวมกับกรมะรรม์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ระหว่าง พ.ร.บ. หรือภาคสมัครใจทุกประเภท
 
ตารางผลประโยชน์ มิตรแท้เพิ่มค่า
1.ค่าชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
  จนต้อง เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  ( ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน / คน / ครั้ง และไม่เกิน 7 คนต่อครั้ง
3,000
2.เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุ
   ( เฉพาะรถชนรถที่สามารถระบุหรือแจ้งคู่กรณได้ ) (รวมทุกกรณีไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี) )
แผน 1แผน 2
  - กรณีเป็นฝ่ายถูก (ต่อครั้ง)3,0003,000
  - กรณีเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ (ต่อครั้ง)-1,500
3.เงินชดเชยค่าเดินทางกรณี รถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้ยเชิง เนื่องจากการลักทรัพย์ ชิงทรัย์
  ปล้นทรัพย์ หรือไฟไหม้ การชนหรือพลิกคว่ำจากอุบัติเหตุ
50,000
 
แผนและอัตราเบี้ยรวมภาษีอากร  ' มิตรแท้เพิ่มค่า 'แผน 1แผน 2
1. มิตรแท้เพิ่มค่า + พ.ร.บ. หรือภาคสมัครใจทุกประเภทกับมิตรแท้เท่านั้น1,7002,600
2. มิตรแท้เพิ่มค่า + พ.ร.บ. ไม่บังคับบริษัทประกันภัยใดก็ได้1,8002,800
 
 
 
ความคุ้มครองแผน 1 (บาท)แผน 2 (บาท)
1. เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
    จนต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
(สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง ไม่เกิน 7 คนต่ออุบัติเหตุ)
3,000 / วัน4,000 / วัน
2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และระบุคู่กรณีได้
   ( เหมาจ่ายแต่ละครั้งของการนำรถยนต์เข้าซ่อม ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี )
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก
3,000 / ต่อครั้ง4,000 / ต่อครั้ง
   2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิดไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
3. การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล ( การสูญหายของทรัพย์ส่วนตัวที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งเกิด
   จากกการลักทรัพย์ ที่ทุบกระจกหรืองัดแงะ และเกิดร่องรอยชัดเจนต่อตัวรถยนต์ และแจ้งความเป็นหลักฐาน )
  ( จ่ายตามความเสียหายจริง และสูงสุดต่อเหตุการณ์ และตลอดอายุกรมธรรม์)
5,0005,000
4.การประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารจากอุบัติเหตุรถยนต์ คันที่ระบุในกรมธรรม์ (อบ.1) 
   (สูงสุดไม่เกิน 7 คน ต่ออุบัติเหตุ)
100,000 / คน100,000 / คน
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร (บาท)1,9002,700
พิเศษ ! บี้ยประกันภัยรายปีสำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ MSIG รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร (บาท)1,6002,300
 
หมายเหตุ : * เฉพาะผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1,2,3 และ Safe Guard เท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1.สงวนสิทธิ์รับประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ได้เพียง 1 กรมธรรม์
2.รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งรหัส 110 และ 120 เท่านั้น และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3.3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา รหัส 110 ต้องเป็นเจ้า หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเท่านั้น
 3.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล รหัส 120 ต้องเป็นเจ้าของ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของรถประจำตำแหน่งที่เอาประกันภัยนั้น
4.คุ้มครองเฉพาะ การใช้รถยนต์ภายในอาณาเขตประเทศไทย
5.รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy