ประกันภัยวิศวกรรมและประกันภัยก่อสร้าง

8549 Views  | 

ประกันภัยวิศวกรรมและประกันภัยก่อสร้าง

การประกันภัยความเสี่ยงภัยในการก่อสร้าง - ความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ความคุ้มครอง : ความคุ้มครองมาตรฐานของเราครอบคลุมถึงวัสดุและ/หรือตัวงานตามสัญญา และสามารถขยายความคุ้มครองโดยรวมถึงรายการ

ต่อไปนี้:

    - เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้รับเหมา

    - ความล่าช้าในการก่อสร้าง

    - ความรับผิดจากการทำงานตามสัญญา

    - ความรับผิดต่อสาธารณะ

การประกันภัยความเสี่ยงภัยในการก่อสร้าง - งานวิศวกรรมโยธา

ความคุ้มครองมาตรฐานของเราประกอบด้วย

 
 - ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาด 

   - การขยายช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษา 

   - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

   - ความเสียหายเฉพาะต่อทรัพย์สิน

   - ความรับผิดส่วนแรกต่อบุคคลภายนอก

     ทั้งนี้ สามารถขยายความคุ้มครองโดยรวมถึงรายการต่อไปนี้

         - ความล่าช้าในการก่อสร้าง

         - ความเสียหายจากการออกแบบทั้งหมด

การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

 เป็นการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมา โดยให้ความคุ้มครองในระหว่างการใช้งาน

การหยุดพัก และการเคลื่อนย้ายเพื่อการใช้งานในที่ใดๆ ก็ตามภายในสถานที่ก่อสร้างของโครงการที่ระบุไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วมีการใช้

งานภายใต้สภาวะที่สมบุกสมบันและมีความเสี่ยงต่อการเสียหาย

กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างได้รับการออกแบบเพื่อให้ความคุ้มครองสำหรับทุกสถานการณ์ และจะช่วยปกป้องผู้รับเหมาจากการ

สูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ความคุ้มครอง

มาตรฐานรวมถึงอัคคีภัย ฟ้าผ่า ความเสียหายโดยไม่เจตนา ความเสียหายจากน้ำ อุทกภัย ลมมรสุม พายุหิมะ น้ำไหลบ่า การล้ม การชน การถูก

กระแทก การลักทรัพย์และโจรกรรม แผ่นดินทรุด แผ่นดินถล่ม หินถล่ม ฯลฯ และ กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างเช่น รถขุด รถตักดิน รถยกแบบต่างๆ ระบบสายพานลำเลียง และเครื่องผสมคอนกรีต เราขอ

แนะนำให้ทำประกันภัยที่คุ้มครองการสูญเสียและความเสียหายของเครื่องจักรดังกล่าว ระยะเวลาที่คุ้มครองสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นรายปี

ตามกำหนดระยะเวลาของโครงการที่

การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์

เป็นการให้การคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ (รวมถึงซอฟต์แวร์ของระบบ) อัน

เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเกิดขึ้นโดยฉับพลันต่อความเสียหายทางกายภาพใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุหรือภัยพิบัติใดๆ

ก็ตามซึ่งไม่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเกิด

ขึ้นโดยไม่เจตนา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก:

    - อัคคีภัยและฟ้าผ่า

    - การระเบิด การขัดข้องของกระแสไฟฟ้า

    - อุทกภัยและความเสียหายเนื่องจากน้ำ

    - การกระแทกและการชนอย่างรุนแรง

    - พายุหมุน ลมมรสุม และสภาพอากาศแปรปรวนอื่นๆ

    - การลักทรัพย์และโจรกรรม
 

    - การทำงานขัดข้องของเครื่องปรับอากาศ

    - ความประมาทเลินเล่อ การดำเนินงานผิดพลาด ความสะเพร่า ฯลฯ ทั้งนี้ไม่รวมข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
หากอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของคุณ อย่าปล่อยให้การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟฟ้า

ลัดวงจร หรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน สร้างปัญหาให้กับคุณ กรมธรรม์นี้จะให้ความคุ้มครองเงินชดเชยสำหรับความเสียหายทางกายภาพต่อตัว

อุปกรณ์และการกู้คืนข้อมูลหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

สอบถามข้อมูล : 095 952 6514
ติดต่อเราตัวแทน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy