ประกันภัยการเดินทาง Inbound

7598 Views  | 

ประกันภัยการเดินทาง Inbound

 
 
ความคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบ
 
  การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  คุ้มครองอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล
  คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง อายุ 75 ปี
  ระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุด 90 วัน
  ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันภัย (ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย)
 
ความคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์
First Class PlusFirst classBusiness ClassVisaEconomy
ค่ารักษาพยาบาล (Medical Expence)
 - ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆในโรงพยาบาล7,500,0005,000,0004,000,0001,500,0001,000,000
เงินชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 - เงินชดเชย 3500 บาท ต่อวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล122,50080,50042,00021,00014,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident )
 - กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18 ปี - 75 ปี4,000,0003,000,0002,000,0001,000,000500,000
การให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ( 24 Hours Emergency Service)
 - บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินคุ้มครองตามความตริงไม่คุ้มครอง
 
หมายเหตุ : กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท และอายุต่ำกว่า 6 สัปดาห์ ไม่มีการชดเชยประเภทนี้
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy