ประกันภัยรถยนต์ 2+ Super Special

74 Views  | 

BKI2+

ประกันภัยไซเบอร์ Cyber Insurance 

คุ้มครอง ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การถูกโจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน

การถูกกรรโชคทรัพย์ที่ทำให้เสียเงินเรียกค่าไถ่ การถูกกลั่นแกล้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงการถูกฉ้อโกง

จากการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มั่นใจ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์

คุ้มค่ามีให้เลือก 3 แผน ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 200 บาทต่อ ปี

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 100 ปี

รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
หมายเหตุ

            ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น

ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 คลิ๊กเพื่อเลือกแผนประกันอิ่นๆ
   - แผนประกันภัยโควิดคิมพลีท  
   - ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 
   - ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด คุ้มครอง 180 วัน 
   - ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด คุ้มครอง 1ปี
   - ประกันภัยโรคมะเร็ง ซูเปอร์เซฟ
   - ประกันภัยไซเบอร์
 สอบถามข้อมูล: 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy