ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว

1037 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัขและแมว
PET PROTECT SURE
 อุบัติเหตุเจ็บป่วย
 เห็บหมัด  โรคผิวหนัง
 รับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 ลงสื่อประกาศหาย
 จัดการงานศพ
ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ

ทุนประกันภัย (บาท)

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ทุนประกันภัย (บาท)

แผน 1แผน 2แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง

  1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สูงสุดต่อครั้ง

รวมสูงสุดต่อปี

 

1,000

3,000

 

1,000

5,000


3,000

3,000


3,000

3,000

 

5,000

5,000


10,000

10,000

  1.2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

    1.2.1  การเจ็บป่วยทั่วไป  (ยกเว้นสาเหตุจากข้อ 1.2.2)

สูงสุดต่อครั้ง

รวมสูงสุดต่อปี


 

-

-

 

 

-

-


 

500

2,500

 

 

1,000

5,000


 

2,000

10,000

 

 

3,000

15,000

    1.2.2 การเจ็บป่วยจากสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

สูงสุดต่อครั้ง

รวมสูงสุดต่อปี


 

-

-


 

-

-


 

500

2,500


 

500

2,500


 

1,000

5,000


 

1,000

5,000

2. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

  2.1 ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

สูงสุดต่อปี

  2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

สูงสุดต่อปี

 

 

10,000

 

1,000

 

 

 

10,000

 

1,000

 


 

10,000

 

1,000

 

 

10,000

 

1,000

 

 

10,000

 

1,000

 

 

10,000

 

1,000

3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย

สูงสุดต่อปี

--3,0005,00010,00010,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพสัตว์เลี้ยง  กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน3,0003,0003,0003,0005,00010,000
เบี้ยประกันภัยรายปี  (รวมอากรแสตมป์และภาษี)5996992,4543,2675,5698,774

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง  3 เดือน - 7 ปี

  2. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง (มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย)

  3. มีเอกสารการฉีดวัคซีนรวม 5 โรค (โรคไข้หัดสุนัข โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ โรคเลปโตสไปโรชีส (โรคฉี่หนู) โรคลำไส้อักเสบ โรคหวัด และการถ่ายพยาธิ

  4. ให้ความคุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้น

  1. การเสียชีวิตหรือการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นหลังจากพ้นช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 60วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  2. การถูกฆ่าโดยเจตนา การถูกวางยาพิษ หรือการกลั่นแกล้ง

  3. การเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลที่สืบเนื่องมาจากภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การอยู่ร่วมกันในที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน

  4. การเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลที่สืบเนื่องมาจากขณะขนส่งไม่ว่าจะทางบก  ทางน้ำ หรืออากาศ

  5. ข้อยกเว้น อื่นๆ เป็นไปตามรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย

 
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
 
 095 952 6514
 asinlifes

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้