แผนนวกิจประกันภัยไวรัส Covid -19

310 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนนวกิจประกันภัยไวรัส Covid -19

แผนประกันภัยไวรัส  Covid 19  
  
ความคุ้มครองแผน 1-799.-แผน 2-599.-
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคมา (Coma) ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวร้ส  COVID - 19 1,000,000500,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวร้ส  COVID - 19200,000100,000

เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวร้ส  COVID - 19

    - ชดเชยวันละ

    -  ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 100 วัน

 

1,000

100,000

 

1,000

100,000

 เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร)799.-599.-
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. ผู้เอาประกันภัยมีสัญชาติไทย และมีถิ่นกำเนิดถาวรในประเทศไทย
  2. ช่วงอายุที่รับประกันภัย 14 วัน - 99 ปี
  3. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
  4. อาณาเขตคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทย
  5.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

  6. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ

      (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์)

ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
 

 1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ


 2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง


3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

   ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)


Powered by MakeWebEasy.com