อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

10308 จำนวนผู้เข้าชม  |  Learn Unlearn and Relearn

อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 
     เช็คสถานะการต่อใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า
  หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 )
   หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤจิกายน  2563 (สมัครภายในวันที่ 18 ตุลาคม  2563) สถานที่อบรม สนญ
   หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤจิกายน  2563 (สมัครภายในวันที่ 18 ตุลาคม  2563) สถานที่อบรม สนญ
 หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนตารางตามสถานการณ์ Covid  2019 - หรืออาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนักงาน คปภ.
 เอกสารประกอบการสมัครอบรมขอรับบัตร และต่ออายุบัตร
หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.กรุงเทพประกันภัยสาขานครปฐม) 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตร B1-B3 

ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 สถานที่ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารส่งกลับมาที่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขานครปฐม

เพื่อสำรองที่นั่งได้ ภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563  ทั้งนี้

บริษัทฯ จะประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการอบรมให้ทราบอีกครั้ง (เมื่อสมัครเรียบร้อย)

 

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัคร

              1.กรอกใบสมัคร

              2.สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนา

             3.สำเนาบัตรนายหน้า ลงนามรับรองสำเนา

 ใบสมัครอบรมต่อใบอนุญาตตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย 
หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.เทเวศประกันภัย)
       ตารางการอบรมต่อใบอนุญาต ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย (สถานที่อบรมสำนักงานใหญ่ กทม.)
       ตารางการอบรมต่อใบอนุญาต ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย (สถานที่อบรมสาขา ทั่วประเทศ)
       ใบสมัครอบรมต่อใบอนุญาต ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย 
หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.วิริยะประกันภัย)
       หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 (สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2563) สถานที่อบรม สนญ
       หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 (สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2563) สถานที่อบรม สนญ
       หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 (สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2563) สถานที่อบรม สนญ
       ใบสมัครอบรมขอต่อใบอนญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
     การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สมาคมประกันภัยไทย) 
     การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สถาบันประกันภัยไทย) 

      การขอขยายเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและ

             นายหน้าประกัน  วินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ.2554

 

Powered by MakeWebEasy.com