อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

30247 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2564 
เช็คสถานะการต่อใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า
ตัวแทน - นายหน้าประกันภัยหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย สมัครอบรมตัวแทน/นายหน้าออนไลน์

อบรม E-Learning

ผ่านโปรแกรม Zoom

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 - อบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ราคา 2,190.-

วันอาทิตย์ที่ 4  กรกฏาคม 2564 - อบรม ขอต่อครั้งที่ 1 บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ราคา 1,790.-

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 - อบรม ขอต่อครั้งที่ 2 บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ราคา 1,790.-

 

ดาวน์โหลดคู่มือเข้าใช้งาน Zoom 

ขอต่อครั้งที่ 1

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

วันที่อบรม 18 พฤษภาคม 2564 ปิดรับสมัครวันที่  14 เมษายน 2564 สถานที่อบรมจังหวัดราชบุรี

 

วันที่อบรม 9 มิถุนายน 2564 ปิดรับสมัครวันที่  28 พฤษภาคม 2564 สถานที่อบรมกรุงเทพฯ


วันที่อบรม 14 กันยายน 2564 ปิดรับสมัครวันที่  27 สิงหาคม 2564 สถานที่อบรมกรุงเทพฯ

ขอต่อครั้งที่ 2

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

วันที่อบรม 18 พฤษภาคม 2564 ปิดรับสมัครวันที่  16 เมษายน 2564 สถานที่อบรมจังหวัดราชบุรี


วันที่อบรม 17 มิถุนายน 2564 ปิดรับสมัครวันที่  28 พฤษภาคม 2564 สถานที่อบรมกรุงเทพฯ


วันที่อบรม 16 กันยายน 2564 ปิดรับสมัครวันที่  27 สิงหาคม 2564 สถานที่อบรมกรุงเทพฯ

ขอต่อครั้งที่ 3

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

วันที่อบรม 18 พฤษภาคม 2564 ปิดรับสมัครวันที่  16 เมษายน 2564 สถานที่อบรมจังหวัดราชบุรี

 
วันที่อบรม 22 มิถุนายน 2564 ปิดรับสมัครวันที่  28 พฤษภาคม 2564 สถานที่อบรมกรุงเทพฯ

วันที่อบรม 8 กันยายน 2564   ปิดรับสมัครวันที่  27 สิงหาคม 2564  สถานที่อบรมจังหวัดนครปฐม

วันที่อบรม 21 กันยายน 2564   ปิดรับสมัครวันที่  27 สิงหาคม 2564  สถานที่อบรมกรุงเทพฯ

ขอต่อครั้งที่ 1

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

วันที่อบรม 2  ตุลาคม  2564

ปิดรับสมัครวันที่  12 กันยายน 2564

สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

ขอต่อครั้งที่ 2

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

วันที่อบรม 3  ตุลาคม  2564 

ปิดรับสมัครวันที่  12 กันยายน 2564

สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

ขอต่อครั้งที่ 3

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

วันที่อบรม 30  ตุลาคม  2564 ปิดรับสมัครวันที่  27 สิงหาคม 2564

สมัครภายในวันที่ 12 กันยายน  2564)

สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

ขอต่อครั้งที่ 4

บัตรนายหน้า

ประกันวินาศภัย

สอบถามรายละเอียดเติมเติม

โทร : 095 952 6514

Line : makeinsuranceeasy

  หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2564 (บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 )
 หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนตารางตามสถานการณ์ Covid  2019 - หรืออาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนักงาน คปภ.

      การขอขยายเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและ

             นายหน้าประกัน  วินาศภัย 

      ประกาศงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

             โดยนายหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์

            ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index หรือสแกนผ่าน qr code ด้านล่าง

            สำหรับนายหน้าสังกัดบริษัทและตัวแทนสามารถยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านบริษัทที่สังกัด   

Powered by MakeWebEasy.com