อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

16968 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2564 
เช็คสถานะการต่อใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า
ตัวแทน - นายหน้าประกันภัยหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัยครั้งที่ 4 เป็นต้นไป สมัครอบรมตัวแทน/นายหน้าออนไลน์
เดือนมีนาคม 

หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม  2564

สมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2564)

สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

เดือนมีนาคม 

หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 2 วันที่ 14  มีนาคม  2564

สมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2564)

สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

เดือนมีนาคม

หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 1 วันที่ 2  ตุลาคม  2564

สมัครภายในวันที่ 12 กันยายน  2564)

สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

  หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2564 (บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 )
     หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 3 วันที่ 30  ตุลาคม  2564 (สมัครภายในวันที่ 12 กันยายน  2564)

          สถานที่อบรม สนญ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950
 หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนตารางตามสถานการณ์ Covid  2019 - หรืออาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนักงาน คปภ.
 เอกสารประกอบการสมัครอบรมขอรับบัตร และต่ออายุบัตร
หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.กรุงเทพประกันภัยสาขานครปฐม) 
หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.เทเวศประกันภัย)
       ตารางการอบรมต่อใบอนุญาต ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย (สถานที่อบรมสำนักงานใหญ่ กทม.)
       ตารางการอบรมต่อใบอนุญาต ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย (สถานที่อบรมสาขา ทั่วประเทศ)
       ใบสมัครอบรมต่อใบอนุญาต ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย 
หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2563 (บมจ.วิริยะประกันภัย)
       หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 4 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 (สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2563) สถานที่อบรม สนญ
       หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 (สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2563) สถานที่อบรม สนญ
       หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตนายหน้า ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 (สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2563) สถานที่อบรม สนญ
       ใบสมัครอบรมขอต่อใบอนญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
     การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สมาคมประกันภัยไทย) 
     การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สถาบันประกันภัยไทย) 

      การขอขยายเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและ

             นายหน้าประกัน  วินาศภัย 

      ประกาศงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

             โดยนายหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์

            ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index หรือสแกนผ่าน qr code ด้านล่าง

            สำหรับนายหน้าสังกัดบริษัทและตัวแทนสามารถยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านบริษัทที่สังกัด   

Powered by MakeWebEasy.com