ประกันภัยไข้เลือดออก

444 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท นำสินประกันภัย

ประกันภัยไข้เลือดออก

 
ประกันภัยไข้เลือดออก เบี้ยเริ่มต้นเพียง 99 บาท ชดเชยสูงสุด 5 หมื่นบาท
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

ผลประโยชน์ชดเชย (ต่อปีกรมธรรม์)
 
ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ตามทุนประกันภัยที่ระบุ ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)

 
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) 99 198 297 396 495
 

Powered by MakeWebEasy.com