ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกลุ่ม 5

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกลุ่ม 5

เบี้ยประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถกลุ่ม 5
ซ่อมห้าง อายุ 2 - 10 ปี

ทุนประกันภัยอายุรถ 2 - 5 ปีอายุรถ 6 - 10 ปี
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษีอากรเบี้ยสุทธิเบี้ยรวมภาษีอากร
100,000 - 150,000  18,61720,000
160,000 - 200,000  19,08220,500
210,000 - 300,00019,54721,00019,54721,000
310,000 - 400,00020,47922,00020,47922,000
410,000 - 500,00020,94422,50020,94422,500
510,000 - 600,00021,40923,00021,40923,000
610,000 - 700,00021,87523,50021,87523,500

ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก1,000,000 บาท/คน
 10,000,000 บาท/ครั้ง
- คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก2,500,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย 
- ความเสียหายต่อรถยนต์(ตามทุนประกันภัย)
- รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้(ตามทุนประกันภัย)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
       ผู้ขับขี่ 1 คน100,000 บาท/คน
       ผู้โดยสาร 6 คน100,000 บาท/คน
- ค่ารักษาพยาบาล (จำนวน 7 ที่นั่ง)100,000 บาท/คน
- การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
 

หมายเหตุ :

- อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ ได้อีก (ยกเว้นรถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5%)
 
- อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้าย อัตราเบี้ยรวมภาษีและอากรแล้ว (ไม่รวม พรบ.)
 
- ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย รถต้องอยู่ในสภาพดี มีความเสียหายไม่เกิน 4 รายการเท่านั้น
 
- คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 
- ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด ณ วันที่เอาประกันภัย
 
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด
 
- คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100% โดยไม่หักค่าเสื่อม (ตามเงื่อนไข 100% sure)
 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัยใหม่ หากตรวจสภาพรถแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com