ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Happy D

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Happy D

แผนประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 3) Happy D

ความคุ้มครอง

รถเก๋ง (110)

รถบรรทุก (320)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
- บาดเจ็บ / เสียชีวิต
  (บาท ต่อคน)300,000300,000
  (บาท ต่อครั้ง)10,000,00010,000,000
- ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
  (บาท ต่อคน)600,000600,000
ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม 
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อผู้ขับขี่ (บาท ต่อคน)100,000 (1)100,000 (1)
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อผู้โดยสาร (บาท ต่อคน)100,000 (6)100,000 (2)
- ค่ารักษาพยาบาล (บาท ต่อคน)50,000 (7)50,000 (3)
- การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา (บาท ต่อครั้ง)100,000100,000
เบี้ยประกันภัยเบี้ยสุทธิ1,7222,653
เบี้ยรวมภาษีอากร1,8502,850
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

1. รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
 
2. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
 
3. อัตราเบี้ยนี้ใช้สำหรับรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ (ผู้เอาประกันภัยในนามนิติบุคคล)
 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับแผนต่ออายุประกันภัยหากมีการเรียกร้องสินไหมในปีที่เอาประกันภัยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

    และ Loss Ratio เกิน 200% ติดต่อกัน 2 ปี

 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com