ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล

418 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท ไทยศรีประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล

ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ (บาท) / Benefit (Baht)

แผน 1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

แผน 4
Plan 4

แผน 5
Plan 5

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
Outpatient benefits due to injury or illness (OPD)
8001,0001,5002,0003,000

ช่วงอายุ (ปี) / Age (years)

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรสแตมป์และภาษี)
Annual Premium (Includes Tax and Stamp Duty)

แผน 1
Plan 1

แผน 2
Plan 2

แผน 3
Plan 3

แผน 4
Plan 4

แผน 5
Plan 5

20 - 253,6294,5396,8099,07813,619
26 - 304,1695,2197,82910,43915,659
31 - 354,6995,8798,81911,74917,629
36 - 405,2796,5999,89913,19919,799
41 - 455,8597,31910,97014,64921,969
46 - 506,4898,10912,16916,22924,349
51 - 557,3099,12913,69918,26927,399
56 - 607,9099,88914,82919,76929,659
61 - 65 (สำหรับต่ออายุเพิ่มเท่านั้น) (Renew Only)8,50910,63915,95921,27931,919

* ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อแผนประกันภัยหลักก่อน จึงจะสามารถเลือกซื้อแผนประกันภัยเพิ่มเติมได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 65 ปี) /

  Premium in the renewwal year will be adjusted in accordance with the actual age of the Insured.

 
- เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ 

  Premium in the renewal year will be adjusted in accordance with the actual age of the Insured.

 
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว

  The Insured must be in healthy condition, does not have any disability and does not have any chronic disease.

 
- ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

  The accident benefits will start immediately from the first commencenment date of this insurance policy.

 
- ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลนับครั้งแรก

  For any sickness, the coverage will start after the 30 days from the first commencement date of this insurance policy.

 
- สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อแผ่นประกันภัยหลัก (IPD) แผนที่ 1 - 5 จะสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้สูงสุด

  ไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติที่ระบุในแผนประกันภัยหลัก 

  The insured who buy main coverage (IPD) under plan 1 - 5, are allowed to buy OPD coverage up to Room and

  Board limit under the same plan only.

 

ข้อยกเว้น

- การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวะการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

  The  Company will not pay the benefits for pre-existing conditions i.e. any disease, illness, injury or symptoms

  (and complications thereof) Which the Insured was treated or knew about which is not completely cured

  before the first commencement date of this insurance policy

 
- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  The Company will not pay the benefits for any sickness during the first 30 day from the frist commencement date 

  of this insurance policy. (Waiting Period)

 
- การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,

  การตัดทอนซิลหรือดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period)

  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  The Company will not pay the benefits during the first 120 days from the first commencement date of this insurance

  policy for the following diseases: Benign, Malignant tumor, Cancer, Cystic mass, Hemorrhoids,Hernias,Pterygium,

  pinguecula, Cataract,Tonsillectomy or Adenoidectomy, Stones Varicose, Endometriosis.

 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com