ประกันภัย รถ TAXI 2019

532 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัย รถ Taxi

ประกันภัย รถ TAXI 2019

ประกันภัย รถ TAXI 2019

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ชีวิตร่างกาย หรืออนามัย/TPBL (ต่อคน) 300,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ชีวิตร่างกาย หรืออนามัย (ต่อครั้ง) 10,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - ทรัพย์สิน /TPBD (ต่อครั้ง) 600,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ / Bail Bond (ต่อครั้ง) 200,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 คน (ต่อคน) 50,000
 

1. TAXI ส่วนบุคคล / เขียว-เหลือง

แบบมี EXCESS 1,000.- บาท

เบี้ยสุทธิ NCB เบี้ยรวม vat เบี้ยพรบ. เบี้ยประกันรวม พรบ. / บาท
6,100 - 6,553.75 2,041.56 8,595.31  (สำหรับงานใหม่ปีแรก)
4,881 20% 5,244.07 2,041.56 7,285.63 (สำหรับงานต่ออายุปีที่ 2)
 

แบบไม่มี EXCESS 

เบี้ยสุทธิ NCB เบี้ยรวม vat เบี้ย พรบ. เบี้ยประกันรวม พรบ. / บาท
7,222 - 7,758.57 2,041.56 9,800.13
5,778 20% 6,208.14 2,041.56 8,249.70
 
หมายเหตุ : ในกรณีงานต่ออายุ ที่มีประวัติต่อเนื่องตั้งแต่ 20% ขึ้นไปให้ใช้ส่วนลดประวัติอัตราเดิมในการต่ออายุ (คงที่)
** และ กรณีมีการเกิดเหตุ ส่วนลดประวัติก็จะลดตามขั้น
 

2. TAXI สหกรณ์ (นิติบุคคลระบุชื่อ)

เบี้ยสุทธิ NCB เบี้ยรวม vat เบี้ย พรบ. เบี้ยประกันรวม พรบ. / บาท
7,222 - 7,758.57 2,041.56 9,800.13
5,778 20% 6,208.14 2,041.56 8,249.70
 
หมายเหตุ : จะต้องแจ้งชื่อทีระบุไว้ใน Memo ของกรมธรรม์
โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้าเกิดเหตุชื่อที่แจ้งระบุไว้ไม่ตรงกัน ต้องมีค่า Excess = 5,000 บาท (สามารถระบุได้ 2 ชื่อ )
 
 

Powered by MakeWebEasy.com