ประกันภัย ประเภท 3TAXI

463 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัย รถ Taxi

ประกันภัย ประเภท 3TAXI

ประเภท 3TAXI ( ASIA INSURANCE )

ความคุ้มครอง บุคคล นิติบุคคล (สหกรณ์ หรือบริษัทฯ)
ไม่มี DD ไม่มี DD
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) 300,000 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 600,000
  ค่าเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) - -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - -
  ค่าเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) - -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 50,000
- ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 300,000 300,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7 ที่นั่ง
ลักษณะรถยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย (ไม่รวม พ.ร.บ.)
แพคเกจ เบี้ย แพคเกจ เบี้ย
TAXI (รหัส 730) ไม่เกิน 2,000 CC 3TXP-2 8,100 3TXC-2 9,800
TAXI (รหัส 730) ไม่เกิน 2,000 CC 3TXP/1-2 8,100 3TXC/1-2 9,800
 
เงื่อนไขการรับประกัน และความคุ้มครอง
 
 - เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : 2,041.56 บาท
 
 - ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 
 - เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว
 
   และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
 
 - สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
 
 - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่
 
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com