ประกันภัยรถยนต์ TAXI

415 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประกันภัย รถ Taxi

ประกันภัยรถยนต์ TAXI

ประกันภัยรถยนต์ TAXI (LMG Insurance)

ประกันภัยรถยนต์        ประเภท 3    (ซ่อมอู่มาตรฐานสูงในเครือบริษัทฯ) 

เงือนไขและความคุ้มครอง      รหัส 730  รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ ใช้รับจ้งสาธารณะ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน 300,000
    ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง 400,000
    2.1 ความเสียหายส่วนแรก ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ / คน 50,000
    ผู้โดยสาร / คน 50,000
2. ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล / คน 50,000
3. ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 200,000
 
อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับหมวดทะเบียน "ม"  เท่านั้น สำหรับหมวดทะเบียนอื่นๆไม่ใช่ "ม"
เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวม
ภาษี+อากร
เบี้ยรวม
พรบ.
เบี้ยรวมทั้งสิน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวม
ภาษี+อากร
เบี้ยรวม
พรบ.
เบี้ยรวมทั้งสิน
คุ้มครองผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร
5 ที่นั่ง
11,170 12,000.05 2,041.56 14,041.61 13,963 15,000.33 2,041.56 17,041.89
คุ้มครองผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร
7 ที่นั่ง
11,570 12,430.19 2,041.56 14,471.75 14,363 15,430.47 2,041.56 17,472.03

หมายเหตุ

1. อัตราเบี้ยแยกตามหมวดทะเบียน ดังนี้
 
 1.1 หมวดทะเบียน "ม" สำหรับแท๊กซี่ส่วนบุคคล เขียว-เหลือง เท่านั้น
 
 1.2 หมวดทะเบียนอื่นๆที่ไม่ใช่ "ม"
 
2. พิจารณารับอายุไม่เกิน 12 ปี เงือนไขดังนี้
 
 2.1 จดทะเบียน ก่อน วันที่ 26/12/2548 อายุใช้งานได้ไม่เกิน 12 ปี
 
 2.2 จดทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 26/12/2548 เป็นต้นไปอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี
 
3. การแจ้งประกัน "แนบสำเนาทะเบียนรถยนต์ และหน้าบันทึกของเจ้าหน้าที่ ที่มีระบุอายุการใข้งานไว้แล้ว"
 
4. กรณีแจ้งงาน ระบุ PRODUCT CODE "NRSS"
 
5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว
 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com