ประกันภัยประเภท 2+ และ 3+ รถยุโรป

719 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยประเภท 2+ และ 3+ รถยุโรป

ประกันภัยประเภท 2+ และ 3+ รถยุโรป

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ประเภท 2+

ประเภท 3+

 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาท200,000-
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบมท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
 ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกบาทต่อครั้ง200,000
 ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดบาทต่อครั้ง2,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)500,000
 เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พรบ.ไม่เกิน (บาทต่อครั้ง)10,000,000
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน (บาทต่อเนื่อง)1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คนบาทต่อคน100,000
 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 4 คนบาทต่อคน100,000
 การประกันตัวผู้ขับขี่บาทต่อครั้ง200,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ8,3787,447
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร9,000.848,000.39
 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก

    และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้

 
2. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี
 
รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ ดังต่อไปนี้ :
 
 - BMW Series 3 , 5 , 7
 
 - Mercedes Benz A Class , E Class , S Class
 
 - VOLKSWAGEN
 
 - VOLVO
 
 - รถยนต์กลุ่ม 2 ยี่ห้อและรุ่น ดังนี้ : HONDA, LAND ROVER, MiTSUBISHI และ TOYOTA
 
3. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ : รถยนต์นำเข้า, รถ Super Car, รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
 
4. เอกสารประกอบการทำประกันภัย : สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, แบบรายการแสดงตน
 
5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
6. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นให้ส่วนลดใดๆเพิ่มเติม
 

Powered by MakeWebEasy.com