ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ 3+

671 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ 3+

ประกันภัยประเภท 2+ และ 3+

ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
ประเภท 2+
(รถอายุไม่เกิน 15 ปี)
ประเภท 3+
(รถอายุไม่เกิน 20 ปี)

ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาทไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย-
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย
แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
 
ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบกบาท
ต่อครั้ง
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดบาท
ต่อครั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยไม่เกิน
(บาทต่อครั้ง)
500,000
 เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พรบ.ไม่เกิน
(บาทต่อคน)
10,000,000
 ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน
(บาทต่อครั้ง)
1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายรถเก๋งรถกระบะ
 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
บาทต่อคน100,00050,000
 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
บาทต่อคน100,00050,000
 ประกันตัวผู้ขับขี่บาทต่อครั้ง200,000200,000

 

 

รถเก๋ง

ทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี)เบี้ยประกันภัย 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี)
เบี้ยประกันภัยสุทธิเบี้ยประกันภัย
รวมภาษีและอากร
เบี้ยประกันภัยสุทธิเบี้ยประกันภัย
รวมภาษีอากร
50,000--4,654.005,000.11
100,0006,237.006,700.345,585.006,000.56
150,0006,237.006,700.345,585.006,000.56
200,0006,609.007,100.526,144.006,600.83
250,0006,982.007,500.70--
300,0007,354.007,900.88--
350,0007,726.008,299.99--
400,0008,098.008,700.17--
450,0008,471.009,100.35--
500,0008,843.009,500.53--
550,0009,216.009,900.71--
600,0009,588.0010,300.89--


 

รถกระบะ

ทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย 2+ (รถอายุไม่เกิน 15 ปี)เบี้ยประกันภัย 3+ (รถอายุไม่เกิน 20 ปี)
เบี้ยประกันภัยสุทธิเบี้ยประกันภัย
รวมภาษีและอากร
เบี้ยประกันภัยสุทธิเบี้ยประกันภัย
รวมภาษีและอากร
100,0006,330.006,800.925,864.006,300.16
150,0006,702.007,200.03--
200,0007,074.007,600.21--
250,0007,447.008,000.39--
300,0007,819.008,400.57--
350,0008,192.008,800.75--
400,0008,564.009,200.93--
450,0008,936.009,600.04--
500,0009,308.0010,000.22--
550,0009,774.0010,500.98--
600,00010,240.0011,000.67--
 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก

    และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้

 
2. รถเก๋ง รหัส 110 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 4 คน
 
3. รถกระบะ รหัส 320 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 2 คน
 
4. รถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110 รับประกันภัยรถยนต์ กลุ่ม 3, 4 และ 5
 
5. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ : รถยนต์นำเข้า, รถ Super Car, รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
 
6. เอกสารประกอบการทำประกันภัย : สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, แบบรายการแสดงตน, หมายเลขติดต่อผู้เอาประกัน
 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
8. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้ส่วนลดใดๆเพิ่มเติม
 

Powered by MakeWebEasy.com