ประกันรถยนต์ประเภท 3 สุดคุ้ม

949 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันรถยนต์ประเภท 3 สุดคุ้ม

 

ความคุ้มครอง

ประเภท 3
สุดคุ้ม
ประเภท 3 MAX ประเภท 2
สุดคุ้ม
ประเภท 3
สุดคุ้ม
ประเภท 3 MAX ประเภท 2
สุดคุ้ม

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. บาดเจ็บเเละเสียชีวิต / คน
    (เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ)
     
1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000

2. บาดเจ็บเเละเสียชีวิต / ครั้ง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

3. ทรัพย์สินเสียหาย / ครั้ง

1,000,000

2,500,000

2,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

เฉพาะรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

100,000

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

100,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 5 คน
รวมผู้ขับขี่
5 คน
รวมผู้ขับขี่
5 คน
รวมผู้ขับขี่
3 คน
รวมผู้ขับขี่
3 คน
รวมผู้ขับขี่
3 คน
รวมผู้ขับขี่

ร.ย.01อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน

50,000

100,000

100,000

50,000

100,000

100,000

ร.ย.02ค่ารักษาพยาบาล / คน

50,000

100,000

100,000

50,000

100,000

100,000

ร.ย.03การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง

200,000

300,000

300,000

200,000

300,000

300,000

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวม พ.ร.บ)

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)

2,500.59

3,500.00

4,500.42

3,150.08

4,500.42

5,500.87

หมายเหตุ

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่กิน 7 ที่นั่ง

สำหรับรถยนต์ปิคอัพ บรรทุกหนักไม่เกิน 3 ตัน
 

 

Powered by MakeWebEasy.com