ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายกิจการควบคุมประเภทที่ 3

698 จำนวนผู้เข้าชม  |  บริษัท กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายกิจการควบคุมประเภทที่ 3

 

 

ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

 

คุ้มครองอุบัติภัย มั่นใจในทุกธุรกิจ

สร้างหลักประกันที่มั่นคง ให้พร้อมรับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

อุ่นใจ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆในราคาที่คุ้มค่า

ตรงใจ กับแผนและเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

ถูกต้อง เพราะให้ความคุ้มครองตามที่ พ.ร.บ.กำหนด

 

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง 200,000 / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล 200,000 / คน
3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ชดใช้ตามจริงไม่เกินที่ พ.ร.บ.กำหนด
 
 จำนวนเงินความรับผิดต่อครั้ง
1. ความคุ้มครองข้อที่ 1- 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท / คน
2. ความคุ้มครองข้อที่ 1- 3 รวมกันไม่เกินจำนวนจำกัดความรับผิด
 
 

ประเภทกิจการ

จำนวนเงิน
จำกัดความรับผิด

เบี้ยประกันภัย

น้ำมันเชื้อเพลิง
(Oil)
แผน 1 สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม 1,500,000 2,700
แผน 2 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. 2,000,000 3,000
แผน 3 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. 2,000,000 3,000
แผน 4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค. ลักษณะที่สอง 1,000,000 3,200
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG)
แผน 1 สถานีบริการก๊าชปิโตรเลียมเหลว 2,000,000 2,400
แผน 2 สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้
ลักษณะที่สาม (หมวด ก.) ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
1,500,000 3,800
แผน 3 สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย
ลักษณะที่สอง (หมวด ก.) ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
1,000,000 4,300
แผน 4 สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย
ลักษณะที่สอง (หมวด ข.) ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว
1,500,000 4,300
แผน 5 สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียวเหลว 2,000,000 4,800
ก๊าชธรรมชาติ
(NGV)
แผน 1 สถานที่ใช้ก๊าชธรรมชาติ 1,000,000 3,800
แผน 2 สถานีบริการก๊าชธรรมชาติ 5,000,000 7,500
 

ต้องการซื้อประกัน

Powered by MakeWebEasy.com