AIC - ประกันรถยนต์ประเภท 2+

1188 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AIC - ประกันรถยนต์ประเภท 2+


 

ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
รวมผู้โดยสารในรถประกัน (บาท/ครั้ง)
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
1,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
1,000,000
300,000
10,000,000
600,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกันภัย
สูญหาย ไฟไหม้
กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
ตามทุนประกันภัย ( เฉพาะ 2+)
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย 
ความคุ้มครองตามเอกสารเเนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่เเละผู้โดยสาร (ร.ย.01
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) บาท/ครั้ง
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
50,000
50,000
200,000
รถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110)
ทุนประกัน                50,000
ทุนประกัน                100,000
ทุนประกัน                150,000
ทุนประกัน                200,000
ทุนประกัน                300,000

6,300
6,600
 
6,800
7,100
7,600

5,300
6,000
6,300
6,600
7,300
เบี้ยรวม
2,000
(ไม่รวม พ.ร.บ.)
รถบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (320)
ทุนประกัน               50,000
       ทุนประกัน               100,000      
  ทุนประกัน               150,000 
 ทุนประกัน               200,000
 ทุนประกัน               300,000

6,300
6,600
7,400
7,800
9,000

5,300
6,000
6,300
6,600
7,300
เบี้ยรวม
2,800
(ไม่รวม พ.ร.บ.)
รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง (210)
ทุนประกัน              50,000
ทุนประกัน              100,000
ทุนประกัน              150,000
ทุนประกัน              200,000
ทุนประกัน              300,000

6,900
7,300
8,000
8,500
9,500

6,000
6,500
6,800
7,000
7,800
เบี้ยรวม
3,500
(ไม่รวม พ.ร.บ)
 

Powered by MakeWebEasy.com